Київ планомірно використовує ЕСКО для покращення умов у дитячих навчальних закладах