Україна взяла курс в напрямку екологізації енергетики